JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE MIŠLJENJA O RADNOJ VERZIJI STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ZA PERIOD OD 2016-2025. GODINE

15.02.2017


Poštovani privrednici, predstavnici javnog sektora i akademske zajednice,

zadoljstvo nam je pozvati vas na zajedničku suradnju u izradi strateškog razvojnog dokumenta F BiH, za oblast industrije građevinskog materijala, koji se odnosi na period od 2016-2025 godine.

U cilju unaprijeđenja ambijenta za proizvodnju u F BiH i povećanja stepena izvozne orijentacije industrijske proizvodnje, Privredna komora F BiH, u suradnji sa Ministarstvom energetike, industrije i rudarstva F BiH, opredjelila se za izradu Strategije razvoja industrije građevinskog materijala F BiH. Privredna komora F BiH je bila nosioc  aktivnosti na izradi ovog dokumenta, zajedno sa predstavnicima Radne grupe iz Ministarstva energetike, industrije i rudarstva F BiH i privrednika/proizvođača građevinskog materijala.

U okviru aktivnosti vezanih za izradu ovog strateškog dokumenta, radna verzija Strategije je, putem tri organizovane javne rasprave (Tuzla, Sarajevo, Zenica), prezentirana javnosti i predloženi tekst je podvrgnut dodatnim kritičkim mišljenjima, prijedlozima i sugestijama, od strane privrednika, proizvođača građevinskog materijala, te predstavnika javnih i obrazovnih institucija.

U skladu sa Uredbom o pravilima  za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata (Službene novine F BiH, br. 51/12), predstavljamo vam radnu verziju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala F BiH, za period od 2016-2025.

Pozivamo vas da svoje komentare, mišljenja, sugestije i prijedloge dostavite putem e maila: dj.hodzic@kfbih.com, do 10.03.2017.g.

Prijedlog Strategije preuzeti ovdje.