Poziv na Konferenciju o ekonomiji Montenegro 2023

Privredna komora Crne Gore od 2010. godine organizuje Konferenciju o ekonomiji, koja  je prepoznata kao izuzetno važan ekonomski događaj u Regionu, kako sa aspekta aktuelnosti tema koje pokreće sa govornicima na najvišem nivou, tako i mogućnosti poslovnog povezivanja, kao dodatne vrijednosti.

Konferencija o ekonomiji Montenegro 2023, koja će se održati 11. i 12. oktobra o.g. u hotelu Splendid, u Budvi, pokušaće da, u okviru glavne teme „Ekonomski horizont Regiona”, razmotri pitanja važna za ekonomsku budućnost ovih prostora.

Učesnici ovog događaja biće privrednici, uvaženi ekonomski stručnjaci, predstavnici akademske zajednice, međunarodnih organizacija i drugi.

Sa sljedećeg linka možete preuzeti PROGRAM  Konferencije.

Nadamo se da ćete prepoznajući značaj ovog događaja, potvrditi sudjelovanje na istom.  

Molimo da prijavu učešća na Konferenciji izvršite putem linka PRIJAVA, najkasnije do 5. oktobra o.g.