Poziv na Međunarodni sajam tekstila “Munich Fabric Start”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH), uz tehničku
podršku SIPPO, organizuje nastup bh. kompanija iz oblasti tekstiline industrije na Međunarodnom
sajmu “Munich Fabric Start”, te Vas poziva da uzmete učešće na zajedničkom štandu Bosne i
Hercegovine. Sajam će se održati u periodu od 3-4.09.2024. u Minhenu, Njemačka.

O sajmu Munich Fabric Start

Kao jedan od vodećih evropskin sajmova tekstila, dva puta godišnje, Munich Fabric Start predstavlja
kvalitativni portfolio međunarodnih proizvođača tkanina i dodataka, koji predstavljaju svoje najnovije
razvoje i inovacije u Minhenu. 3. i 4. septembra 2024. do 1.100 međunarodnih dobavijača ce predstaviti
svoje nove kolekcije kao sveobuhvatan asortiman tekstila, dodataka, završnih obrada i rješenja za
nabavku za sezonu Jesen.Zima 25/26 u Minhenu.

Munich Fabric Start sajam obunvaca sljedece izlagačke komponente:

– muška i žeska konfekcija
– čarape
– donji ves
– korporativna odjeća (osim zaštitne i radne odjeće)

Više informacija o sajmu web stranici: https://www.munichfabricstart.com/en/

Učešće na sajmu Munich Fabric Start je idealna prilika za bh. firme da se sretnu sa potencijalnim
poslovnim partnerima, upoznaju sa najnovijim trendovima na tržištu i istraže konkurenciju.

Usluge VTK/STK BiH

– Administrativne poslove vezane za komunikaciju sa sajamskim organizatorima, popunjavanje
aplikacije, registracija bh. kompanija, dostavljanje relevantnih informacija bh. kompanijama
vezano za izlaganje
– VTK/STK BiH će za potrebe predstavljanja kompanija zakupiti prostor od oko 50m²
– Obilazak kompanija učesnica i konsalting
– Izgradnja i dizajn zajedničkog štanda
– Organizovanje pripremnog sastanka za nastup na sajmu
– Promocija zajedničkog štanda i izlagača
– Bh. kompanijama izlagačaima će biti dostavljena lista potencijalnih partnera kreirana iz
Hoovers baze(vodeća svjetska platforma za pronalazak potencijalnih partnera)
– izradit će E- catalog i printani katalog bh. izlagača
– Realizacija nastupa

Troškovi koje snosi VTKISTK BiH

– Dio troškova zakupa uređenog štanda
– Troškove obaveznog unosa bh. izlagača u katalog sajma
– Troškovi reprezentacije na štandu (struja, ketering)
– Troškove marketinških aktivnosti

Kompanije/izlagači će snositi sljedeće troškove

– Učešće u zakupu prostora standa u fiksnom iznosu od 4.000 KM (+17% PDV) po
kompaniji/izlagaču;
– Troškovi putovanja i hotelskog smješlaja za svoje predstavnike
– Troškovi transporta i špedicije eksponata

Kriteriji za odabr kompanija – suizlagača

– Kompanija je proizvođač koji može ponuditi proizvode koji odgovaraju ovom sajmu
– Kompanija ima iskustvo u poslovima izvoza i upošijava barem jednu osobu koja aktivno
komunicira na engleskom (njemačkom) jeziku;
– Kompanija je strateški opredjeljena za izvoz prema EU, te posjedue adekvatan kvalitet
proizvoda, te potrebne dozvole i certifikate
Kompanija je aktivni član VTKISTK BIH (redovno izmiruje obaveze plaćanja članarine
u skladu sa članom 22. 123. Zakona o VTK/STK BiH , Službeni glasnik BiH”, broj 30/1 I
72/1
– Kompanija je spremna prisustvovati pripremnom sastanku u organizaciji VTK/STK BIH
– Kompanija se obavezuje da ce šest mjeseci i godinu dana nakon nastupa dostaviti fallow-up
vezan za rezultate nastupa

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani da izlažete na štandu Bosne i Hercegovine i prihvatate
navedene uslove, popunite priloženu PRIJAVU i dostavite je putem e-maila:

aida.vidimlic@komorabih.ba ili tarik.kovac@komorabih.ba , najkasnije do petka 26.04.2024.

Potpisana i ovjerena četiri originalna primjerka Sporazuma o reguliranju obaveza, potrebno je
obavezno poslati i poštom na adresu VTKISTK BiH, Branislava Đurdeva 10; 71000 Sarajevo.

Za više informacija o učesću na sajmu Munich Fabric Start, kontakt osobe su Aida Vidimlić (tel.033
566 233) i Tarik Kovad (tel.033 566 235)

Poziv kompanijama Munich Fabric Start

Sporazum o uvjetima izlaganja