Search

POZIV NA PRVU SJEDNICU ODBORA UDRŽENJA ESCO

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH poziva sve zainteresovane aktere na Prvu proširenu Sjednicu Odbora Udruženja ESCO FBiH, koja će se održati 12. maja 2023. godine, u prostorijama P/GK FBiH sa početkom u 10:00h.

Na sjednici će se razgovarati o planu rada za 2023. godinu i aktivnostima koje će provoditi članovi Udruženja, te će prisutni biti upoznati sa procesima ugovaranja i provedbe energijske usluge.

Udruženje ESCO je osnovano 28. februara 2023. godine, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), kroz projekat „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja” (URBANLED), koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), sa sljedećim ciljevima:

Umrežavanje i kreiranje poslovnih partnerstava između ESCO kompanija i potencijalnih klijenata iz javnog, privatnog i rezidencijalnog sektora; Priprema i distribucija projektne dokumentacije i studija izvodljivosti za pripremu nabavki energijskih usluga sa ciljem ostvarivanja ušteda; Prikupljanje i diseminacija informacija o aktivnim i planiranim ESCO nabavkama; Priprema stručnih analiza i prijedloga izmjena tržišnog okvira u svrhu razvoja i rasta primjene ESCO modela u BiH.

Vaše prisustvo je potrebno potvrditi najkasnije do 10.05.2023. godine na mail adresu f.drugovic@kfbih.com ili putem telefona na broj: +387 33 566 303.