Search

POZIV ZA PREZENTACIJU REZULTATA PILOT USLUGE TRŽIŠNE INTELIGENCIJE, POLICY PAPER-A ZA POVEĆANJE MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA I POLICY PAPER-A ZA JAČANJE EKONOMSKOG RASTA MSP

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH zajedno sa partnerima Privrednom komorom Zlatiborskog upravnog okruga i Centrom ENERGIS, nastavlja aktivnosti na projektu prekogranične saradnje „ENHANCE – podrška za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja”.

Kao jedna od aktivnosti projekta ENHANCE razvijena je, testirana i evaluirana Pilot usluga tržišne inteligencije. Ova usluga predstavlja podršku prekograničnom razvoju kapaciteta malih i srednjih preduzeća (MSP) za inovacije i komercijalizaciju proizvoda i usluga. Pilot usluga se sastoji od specifičnih koraka i alata koji imaju za cilj jačanje konkurentskog i inovacijskog potencijala MSP – učesnika u projektu. Biće prezentovana procjena tržišne inteligencije, inovacija i mogućnosti komercijalizacije za MSP iz metaloprerađivačke, drvne i prehrambene industrije, s ciljem sticanja uvida u realne potrebe svakog MSP, što će se koristiti za aktivnosti na razvoju kapaciteta i potreba MSP.

Takođe, jedna od aktivnosti projekta je izrada dva Policy paper-a, odnosno preporuka za unapređenje mogućnosti zapošljavanja i ekonomskog rasta MSP-a, dobijenih na osnovu rezultata iz testiranja pilot usluge i povratnih informacija prikupljenih od malih i srednjih preduzeća. Tokom provođenja projekta ENHANCE i kontakata sa korisnicima projekta, došlo se do određenih saznanja tj. rezultata kvalitativnih istraživanja među MSP-ima. Na osnovu obavljenih razgovora i nalaza istraživanja, projektni tim će predložiti preporuke za podršku rastu malih i srednjih preduzeća i povećanju mogućnosti zapošljavanja. Rezultati istraživanja biće predstavljeni kroz prezentaciju ova dva dokumenta.

S tim u vezi, pozivamo vas da prisustvujete prezentacijama koje će se održati u utorak, 11.04.2023. godine, s početkom u 11:00, u Sarajevu-Ilidža, hotel Terme.

Rok za prijavu je ponedjeljak, 10.04.2023. godine. Prijave se vrše putem online forme: link

Projekat se implementira u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020. koji kofinansira Evropska unija. Ugovorno tijelo ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).