Search

NET

Puni naziv projekta: Networking, Educating, Teaching the Chamber-network in BiH (NET)    


Opis projekta:

Projekt usmjeren na stabilizaciju civilnog društva kroz održivost gospodarstva, životnog standarda i kupovne moći kroz stvaranje mreža privrednih/gospodarskih komora i povećanje znanja zaposlenika edukacijama i praksom u europskim partnerskim privrednim/gospodarskim komorama radi stjecanja kompetencija, harmonizacije i standardizacije infrastrukture komora i osigurane učinkovite podrške i savjetovanja s civilnim društvom u FBiH i RS.

Rezultati projekta: 1) stvaranje mreže privrednih/gospodarskim komora koje sudjeluju u projektu kako bi postali snažni partner civilnom društvu i vladinim tijelima, 2) promjena zakona koji uređuje partnerstvo između vlade i komora, 3) povećanje znanja o privrednim/gospodarskim komorama 4) jačanje demokratskog procesa donošenja politika i odluka uspostavljanjem dijaloga s vladinim tijelima.

Partneri na projektu: Područna privredna komora Banja Luka, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Područna privredna komora Bijeljina i Privredna komora ZE-DO kantona. Vrijednost projekta je 219.298,00 EUR.

Donator: Europska unija