Search

PARTISH

Puni naziv projekta: Razvoj vanrednih studija i kratkih ciklusa učenja u visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine (PARTISH)

Glavni cilj projekti PARTISH je unapređenje visokog obrazovanja i promocija orijentiranosti ka cjeloživotnom učenju u BiH, kroz razvoj vanrednih studija i studija kratkog ciklusa, pravnog okvira za uvođenje ove vrste studija te davanje preporuka visokoobrazovnim ustanovama za implementaciju vanrednih studija i studija kratkog ciklusa u cijeloj BiH, u svrhu zadovoljenja potreba i interesa studenata, privrednog sektora i visokoobrazovnih institucija u različitim kantonima/entitetima. Rezultati projekta doprinijeti će široj dostupnosti visokog obrazovanja te većoj relevantnosti i prilagodljivosti visokog obrazovanja tržištu rada.

Projekat PARTISH ima slijedeće ciljeve:

1. Definirati pravni okvir koji će podržavati razvoj i implementaciju vanrednih i studija kratkog ciklusa u visokom obrazovanja u BiH
2. Razviti online i konvencionalne (face-to-face) metodologije učenja i tehnologije za vanredne i studije kratkog ciklusa, prilagođene odraslima i zaposlenim studentima
3. Provesti pilot implementaciju pet vanrednih i studija kratkog ciklusa (online i face-to-face), kako bi se testirali ishodi projekta.
Ostvarenje ovih ciljeva će otvoriti nove mogućnosti u kontekstu vanrednih i studija kratkog ciklusa za zaposlene studente koji žele unaprijediti postojeće ili steći nove kvalifikacije, nezaposlenim da steknu kvalifikacije tražene na tržištu rada te visokoobrazovnim institucijama u smislu širenja njihove ponude obrazovnih programa.

Vodeći partner na projektu PARTISH je Univerzitet u Novom Sadu, a projektni konzorcij čini još 16 partnerskih institucija:

1. Univerzitet u Sarajevu
2. Univerzitet u Istočnom Sarajevu
3. Univerzitet u Tuzli
4. Univerzitet u Mostaru
5. Univerzitet u Zenici
6. Riga Medical College of the University of Latvia
7. Tallin University
8. University of Montpellier
9. Višja strokovna šola Academia Maribor
10. Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske
11. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo
12. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona
13. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona
14. Privredna/Gospodarska komora FBiH
15. Privredna komora Republike Srpske
16. Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Projekat PARTISH se su-finansira iz sredstava programa ERASMUS+ Evropske unije, a ukupna vrijednost projekta je 960.644 EUR. Implementacija projekta započela je u januaru 2021. godine te će trajati do januara 2024. godine (36 mjeseci)..

Za više informacija o projektu, posjetite: https://partish.lurmk.lv/