PrilikaPlus

Naziv projekta „Prijedlog sistemskog rješenja za procjenu potreba za kompetencijama i izradu profila radnih mjesta”

Privredna komora Federacije BiH (PK FBiH) i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća potpisale su ugovor kojim se definišu uloge i zadaci u implementaciji projekta „Prijedlog sistemskog rješenja za procjenu potreba za kompetencijama i izradu profila radnih mjesta”.

projekt ima za cilj izgradnju sistemskog pristupa za neformalno obrazovanje odraslih osoba za nedostajuća zanimanja i vještine u industrijama u BiH sa najvećim potencijalom za zapošljavanje.

Projekt se fokusirao na šest industrijskih sektora, u kojima je istraživanjem ustanovljen nesklad između potražnje za industrijskim zanimanjima od poslodavaca i ponude aktivne radne snage sa vještinama i kompetencijama stečenim kroz formalno obrazovanje.

Istraživanjem je ustanovljeno da je na tržištu veoma malo pružatelja usluga neformalnog obrazovanja prema specifičnim potrebama poslodavaca u industrijskim sektorima u BiH.

Program „PrilikaPlus” je  izgradio mrežu od osam trening centara za različita industrijska zanimanja u BiH. Ovi centri su početkom 2013. godine upisali prve polaznike, a očekuje se da će do kraja 2013. najmanje 300 osoba proći različite programe obuke za industrijska zanimanja prema potrebama kompanija u BiH.

Također, projekt je dosad izradio deset programa obuke prema potrebama poslodavaca u skladu s kojima će trening centri obučavati polaznike.

Pored PK FBiH, „PrilikaPlus” je potpisao ugovore o zajedničkoj realizaciji aktivnosti iz područja neformalnog obrazovanja za potrebe industrije i sa privrednim komorama Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona Sarajevo i Unsko-sanskog kantona, kao i sa Privrednom komorom Republike Srpske.


Usvajanje vještina relevantnih za tržište rada

Jedan od glavnih izazova za održivi razvoj u BiH je visoka nezaposlenost, naročito nezaposlenost mladih ljudi. Trenutno na 28% i sa 300.000 nezaposlenih, BiH ima jednu od najvećih stopa nezaposlenosti u regionu. Pri tome je nezaposlenost mladih dosegla čak 62%, a svake godine oko 25.000 novih mladih ljudi dolazi na tržište rada. U tom trenutku postaje sasvim jasno da ti mladi ljudi nisu spremni da ispune zahtjeve tržišta rada jer formalni obrazovni sistem ne pruža praktična iskustva, a vještine koje uče u školama nisu uvijek relevantne na današnjem tržištu rada. Zbog loše povezanosti privatnog sektora i obrazovnih institucija, učenici rijetko imaju priliku za praktični rad u pogonima poduzeća. S druge strane, praktične radionice koje se organiziraju u školama nisu adekvatno opremljene.


Prijeko potrebna razmjena znanja i praksi između škola i poduzeća

Projekat se fokusira na poboljšanje znanja učenika u srednjim strukovnim školama, kroz unaprjeđenje praktičnog dijela nastave kreativnim rješenjima povezivanja i uspostavljanja suradnje između obrazovnog i privatnog sektora u BiH. Zahvaljujući ovoj povezanosti, suradnji i potrebama poslodavaca i proizvodnog sektora, projekat će ponuditi praktična iskustva za učenike srednjih strukovnih škola, te im na taj način omogućiti usvajanje vještina relevantnih na tržištu rada.

Direktan uticaj projekta jeste u vidu povećanja zapošljivosti učenika. Nadalje, koristi će u vidu poboljšanog programa rada imati same strukovne škole, ali i poduzeća kojima je potrebna kvalificirana radna snaga.


Potpora postojećim formalnim i neformalnim centrima  strukovne obuke i usmjeravanje obrazovanja prema potrebama tržišta rada

Projekat Prilika Plus je osmišljen kako bi omogućio odgovarajuću obuku za najmanje 6.000 nezaposlenih  i učenika koji su završili srednju školu, od kojih jbi najmanje 50%  bilo zaposleno kao direktan rezultat uspješno završene obuke. Projekat je uspio u ovoj namjeri, jer je pružena obuka  bila u skladu sa zahtjevima privrednog sektora. Stoga je bila  iznimno važna bliska saradnja privrednog sektora i strukovnih škola. Posebna pažnja je posvećena sektorima kao što su obrada metala, obrada drveta, poljoprivreda, sektori kože, tekstila i obuće, ugostiteljstvo i turizam. Ovi sektori zahtijevaju najviše radne snage, a ujedno imaju i potencijal za rast i razvoj. Praktični dio obuke bio je proširen na 20 državnih strukovnih škola.


Izrada nastavnih planova i programa  i standarda zanimanja orijentiranih prema tržištu rada

Izrada nastavnih planova i programa, te standarda zanimanja orijentiranih prema tržištu rada, je ostvarena u bliskoj suradnji sa različitim akterima koji se nalaze u lancu ponude i potražnje. Akteri na strani ponude uključuju srednje strukovne škole i trening centre u privatnom sektoru, dok potražnju predstavljaju preduzeća i potencijalni poslodavci. Projekat je stoga kreirao moderne edukacijske programe osmišljene prema stvarnim potrebama poslodavaca i vođene potražnjom radnih vještina.


Rezultati prve faze projekta potvrđuju njegovu važnost

U prvoj fazi projekta formirano je ukupno osam trening centara u šest različitih industrijskih sektora. Do sada je više od 500 osoba završilo obuku, uključujući 312 nezaposlenih mladih ljudi. Trajno zaposlenje ili barem privremeni posao dobila su 102 maturanta nakon završetka programa obuke.

Izrađeno je ukupno 38 kurikuluma i standardiziranih testova. Mnogi edukatori su učestvovali na kursevima za unaprjeđenje vještina, te sada baza stručnjaka broji preko 80 osoba.

Program „Prilika Plus” je podržan od Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a više o projektu možete saznati na linku: http://www.prilikaplus.ba/#!home