PRODIGY

Puni naziv projekta: Promotion of Regional Cooperation and Digital Economy Opportunities (PRODIGY)

Opis projekta: Projekt je prvenstveno vezan za PRODIGY konferenciju, koja okuplja poduzetnike, gospodarske komore i regionalne eksperte u diskutiranju modaliteta unaprjeđenja promocije digitalnih usluga i unaprjeđenja regionalne ekonomske suradnje između Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Projekt provodi ICT Forum kao nositelj projekta u partnerstvu s Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, Privrednom komorom Crne Gore i Privrednom komorom Makedonije.

Donator: Western Balkans Fund