Skupština

SKUPŠTINA PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA MANDATNI PERIOD 2022 – 2026. GODINE:

Predsjednica Skupštine: Ivana Vujević, dipl. iur., GUMA M d.o.o. Mostar


Potpredsjednik: Admir Andelija dipl.el.ing., JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo

R.br.

Naziv privrednog društva

Zastupnik u Skupštini

Mjesto sjedišta

1.

J.P. NACIONALNI PARK UNA d.o.o.

Amarildo Mulić

Bihać

2.

Č.J. d.o.o. Bihać

Fadil Čavkić

Bihać

3.

KRUPA KABINE

Aida Fojnica

Bosanska Krupa

4.

WWT d.o.o. Bihać

Denis Selmanović

Bihać

5.

REGENERACIJA d.o.o.

Edin Miljković

Velika Kladuša

6.

BRAĆA BENKOVIĆ d.o.o.

Marijan Benković

Orašje

7.

POSKOM d.o.o.

Ilija Džoić

Orašje

8.

LUCIĆ d.o.o.

Ivan Lucić

Domaljevac

9.

TECHNOFIL d.o.o.

Miralem Devedžić

Odžak

10.

DELING d.o.o.

Muhamed Ramić

Tuzla

11.

RMU BANOVIĆI d.d.

Ekrem Demirović

Banovići

12.

SISECAM SODA

Nihad Akeljić

Lukavac

13.

TMD GROUP d.o.o.

Adem Hanić

Gradačac

14.

UNIS TOK d.o.o.

Sead Džafić

Kalesija

15.

ALMY d.o.o.

Ismet Begić

Zenica

16.

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o.

Nikhil Mehta

Zenica

17.

TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d.

Branimir Muidža

Kakanj

18.

AS HOLDING d.o.o.

Vedad Halilović

Tešanj

19.

TIK d.o.o.

Dario Krajina

Jelah

20.

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RUDNIK MRKOG UGLJA KAKANJ d.o.o.

Mr.sc. Sead Imamović

Kakanj

21.

MPI MLINd.d. Ustikolina

Šejla Bojadžija

Ustikolina

22.

POBJEDA TECHNOLOGY d.d.

Kemal Papračanin

Goražde

23.

TVC d.o.o.

Edin Sijerčić

Goražde

24.

AGROPODRINJE ZZ Goražde

Nasiha Džaka

Goražde

25.

OVNAK d.o.o.

Valentin Kafadar

Vitez

26.

SARAJ KOMERC d.o.o.

Nermin Mustafica

G. Vakuf – Uskoplje

27.

RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d.

Željko Bojčetić

Jajce

28.

TAMEX d.o.o.

Dženana Heco

Busovača

29.

ORMAN d.o.o.

Edin Orman

Kiseljak

30.

GUMA M d.o.o.

Ivana Vujević

Mostar

31.

CORAL-INTERIJER d.o.o.

Dragan Rezić

Mostar

32.

PIPI BH d.o.o.

Ante Boban

Mostar

33.

JP AUTOCESTE F BIH d.o.o.

Mia Glamuzina

Mostar

34.

AUTOBUSNI KOODVOR d.o.o.

Ivan Zeleničić

Mostar

35.

OIL-AC d.o.o. MOSTAR

Miroslav Marić

Mostar

36.

HOTEL BIGESTE d.o.o.

Stjepan Primorac

Ljubuški

37.

MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o.

Ivan Pavković

Rakitno – Posušje

38.

VIRO BH d.o.o.

Mladen Alpeza

Grude

39.

A3 d.o.o.

Mario Sesar

Široki Brijeg

40.

JP ELEKTROPRIVREDABIH d.d.

Admir Andelija

Sarajevo

41.

ENERGOINVEST d.d.

Bisera Hadžialjević

Sarajevo

42.

LUTRIJA BiH d.o.o.

Edhem Pašukan

Sarajevo

43.

BH POŠTA d.d.

Suada Mahović

Sarajevo

44.

UNION BANKA d.d.

Edin Mujagić

Sarajevo

45.

ASA HOLDING

Samir Redžepović

Sarajevo

46.

PORSCHE BH d.o.o.

Senad Olovčić

Sarajevo

47.

B-Spring d.o.o.

Frano Brajko

Livno

48.

TURISTIČKA AGENCIJA ””LI-BUS”” d.o.o.

Mario Pavlinović

Livno

49.

TTD. DOLACd.o.o.

Marijan Pašalić

Šujica- Tomislavgrad

50.

JP HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. ŠGD o

Ilija Musić

Kupres