Udruženje Halal Industrije

Sekretar/tajnik udruženja:

Emir Pašić dipl.ecc
Telefon: +387 33 566 304
Fax: +387 33 217 783
e-mail: e.pasic@kfbih.com

Predsjednik udruženja: 
Vedad Halilović , As Holding d.o.o.

 

Članovi upravnog odbora udruženja:

Privredno društvo

Ovlašteni predstavnik

“BIMAL” d.d. BRČKO

Ševal Suljkanović

GHB INVEST (SAHAF)

Seid Alibegović

AGENCIJA ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE IZ

Damir Alihodžić

“KLAS” d.d. SARAJEVO/AS Holding d.o.o.

Vedad Halilović

“VISPAK” d.d. VISOKO/As Holding d.o.o.

Vedad Halilović

BBI BANKA d.d. SARAJEVO

Amra Babić

“MEGGLE” d.o.o. BIHAĆ

Kemal Hrnjić

“MENPROM” D.O.O. TUZLA

Merima Dževdetbegović

“BROJLER” d.o.o. SARAJEVO

Zlatan Ivanović