Udruženje Halal Industrije

Sekretar/tajnik udruženja:

Emir Pašić dipl.ecc
Telefon: +387 33 566 304
Fax: +387 33 217 783
e-mail: e.pasic@kfbih.com


Predsjednik udruženja:

Vedad Halilović , As Holding d.o.o.


Članovi upravnog odbora udruženja

Privredno društvo

Ovlašteni predstavnik

“BIMAL” d.d. BRČKO

Ševal Suljkanović

GHB INVEST (SAHAF)

Seid Alibegović

AGENCIJA ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE IZ

Damir Alihodžić

“KLAS” d.d. SARAJEVO/AS Holding d.o.o.

Vedad Halilović

“VISPAK” d.d. VISOKO/As Holding d.o.o.

Vedad Halilović

BBI BANKA d.d. SARAJEVO

Amra Babić

“MEGGLE” d.o.o. BIHAĆ

Kemal Hrnjić

“MENPROM” D.O.O. TUZLA

Merima Dževdetbegović

“BROJLER” d.o.o. SARAJEVO

Zlatan Ivanović