Udruženje reciklaže

Sekretar Udruženja: 

Melika Vatrenjak
tel : 033/566 314
mail: m.vatrenjak@kfbih.com
adresa: Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

Predsjednik Udruženja: 

Ramiz Hurem, TRGOSIROVINA d.o.o. Sarajevo

 

Odbor Udruženja:

 

FIRMA

IME I PREZIME

         WEB

Trgosirovina d.o.o. Sarajevo

Ramiz Hurem

www.trgosirovina.ba

C.I.B.O.S. d.o.o.

Ilijaš

Karamehmedović Vedad

www.cibosbh.ba

Papir Servis d.o.o.

Sarajevo

Kupusović Ismail

 

   _

C.I.A.K. d.o.o.

Grude

Željko Jezerčić

www.grioss.com

Sirovina-Eko d.o.o. Maglaj

Tarik Bradarić

   _

Modernizacija d.o.o. Gradačac

Aldin Okanović

 

www.modernizacija.ba

Tola Company d.o.o. Zenica

Mileusnić Darijan

www.tolacompany.ba

Bonzo d.o.o.

Gračanica

Mehmedović Muhamed

www.bonzodoo.com

Aida Commerce d.o.o. Sarajevo

Đanković Edin

www.aidacommerce.ba