Search

Udruženje posrednika u prometu nekretnina

Sjedište Udruženja: Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH – Branislava Đurđeva br.10, 71000 Sarajevo

Predsjednica Udruženja: Naida Ćerimagić – direktorica, “Top Nekretnine” d.o.o. Sarajevo

Potpredsjednici Udruženja: Maho Taso – direktor,  agencija “Prostor” d.o.o. Sarajevo; Edin Batlak – direktor, “Agency Plus” d.o.o. Mostar

Tajnik Udruženja: Josipa Topić

Telefon: 036 446 065, 036 332 963

Fax: 036 332 966

Email: j.topic@kfbih.com

Pristupnica za pristupanje članstvu udruženja

Udruženje posrednika u prometu nekretnina pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine nastalo je nakon donesene odluke… dana 28.01.2016. godine kada je održana Osnivačka skupština na inicijativu grupe agencija za nekretnine s ciljem strukovnog organiziranja i povezivanja koje je svoje aktivnosti fokusiralo na neophodno donošenje zakonskog okvira kojim bi se djelatnost posredovanja u prometu nekretnina regulirala.

Izostanak posebne zakonske regulative kojom se uređuje djelatnost posredovanja u prometu nekretnina doveo je do niza problema kojima su najviše bili pogođeni registrirani poslovni subjekti koji se bave ovom djelatnošću, kao i građani i pravna lica koja koriste usluge posredovanja.

Stoga je na inicijativu Udruženja posrednika u prometu nekretnina pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH nastao nacrt Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Članovi Udruženja su prepoznali Privrednu/Gospodarsku komoru F BiH kao instituciju koja im može pomoći kako u izradi nacrta Zakona o posredovnaju u prometu nekretnina tako i u samom procesu implementacije istog.

Izrada nacrta zakona rezultat je višegodišnjeg rada odbora Udruženja koji se sastojao od predstavnika udruženja posrednika u prometu nekretnina i djelatnika komore FBiH.

Federalno ministarstvo trgovine prepoznalo je važnost reguliranja navedene djelatnosti te je došlo do suradnje Udruženja posrednika u prometu nekretninama pri P/G K FBiH i Ministarstva koje je pristalo biti predlagač Zakona, a što je rezultiralo usvajanjem Zakona i stupanjem na snagu

Dana 30.09.2021. godine na snagu je stupio Zakon o posredovanju prometu nekretninama u Federaciji BiH (Službene novine FBiH br. 75/21)

Link teksta ZAKONA : zakon_o_prometu_nekretnina_2021

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Suradnja Udruženja posrednika u prometu nekretninama P/G komore FBiH pozitivan je primjer svim ostalim osnovanim udruženjima pri Komori i poziv za nove produktivne suradnje i rješavanje problema u okviru njihovih djelatnosti.

Osnovni cilj jeste doprinos kreiranju zakonske regulative kojom bi se uspostavio organizirani promet nekretnina, što između ostalog podrazumijeva edukaciju i licenciranje posrednika radi poboljšanja rada posrednika, pa samim tim zaštite prodavača i kupaca nekretnina.

Registar posrednika u prometu nekretnina objavljen je na web stranici Federalnog ministarstva trgovine i omogućava prodavcima, kupcima, zakupodavcima i zakupoprimcima da u bilo kojem trenutku provjere da li je posrednik s kojim posluju ovlašten za posredovanje.

Link REGISTRA FMT :
 https://www.fmt.gov.ba/registri/#/registry/2

Članovi Udruženja mogu biti poslovni subjekti isključivo upisani u Registar posrednika kod Federalng ministarstva trgovine.

Upravni odbor ima 9 članova.

Unutar Udruženja osnovani su i odbori:

–  Odbor za praćenje provedbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

Spaho Ljajić, Tarik Musabegović, Emir Redžić

–  Odbor za MLS

Haris Herak, Maho Taso, Mirza Ferthadbegović

–  Odbor za edukaciju

Edin Batlak, Neira Babić, Asim Vražalica, Elmedina Bjalak

–  Odbor za međunarodnu saradnju

Haris Kadić, Nihad Mujezinović, Ivan Mišetić, Naida Ćerimagić

Popis članica :

AGENCIJABROJ U REGISTRU FMTWEB STRANICAE-MAIL ADRESA
"AGENCY PLUS" d.o.o Mostar29https://agencyplus.bainfo@agencyplus.ba
"AKTIDO" d.o.o Tuzla32https://aktido.bainfo@aktido.ba
Agencija “BONUS NEKRETNINE” Zenica92https://bonusnekretnine.bainfo@bonusnekretnine.ba
"CITY NEKRETNINE" d.o.o Sarajevo25https://citynekretnine.bainfo@citynekretnine.ba
"E-Estate" d.o.o Sarajevo17https://e-estate.baeestatebih@gmail.com
“ELLBA TECHNIK BH” d.o.o Tuzla85https://ellbatechnik.bainfo@ellbatechnik.ba
"INVESTICIJE" d.o.o Ljubuški39ivan@investicije.info
OR Agencija za poslovanje nekretninama "Karmela" vl. Karmela Lopin7https://karmelarealestate.comkarmelaflat@gmail.com
"Luxuri&Partneri", Ilidža35https://luxuri-partneri.cominfo@luxuri-partneri.com
"MH Nekretnine" d.o.o, Sarajevo14https://mhnekretnine.bainfo@mhnekretnine.ba
MY SPACE d.o.o Sarajevo2https://www.nekretnine-myspace.cominfo@nekretnine-myspace.com
"Neira's' d.o.o Sarajevo52sarajevo-realestate.cominfo@sarajevo-realestate.com
"NekretnineInn" d.o.o Mostar49https://www.nekretnineinn.bainfo@nekretnineinn.ba
"NEX NEKRETNINE" d.o.o Sarajevo12https://nekretninenex.bainfo@nekretninenex.ba
"Agencija za promet nekretnina Prestige" vl. Haris Herak8https://prestige.bainfo@prestige.ba
"Professionals" d.o.o Sarajevo9https://profnekretnine.bainfo@profnekretnine.ba
"PROSTOR" d.o.o Sarajevo13https://prostor.bainfo@prostor.ba
"Real Invest Group" d.o.o Sarajevo51https://rig.bainfo@rig.ba
“SANT- 719” d.o.o Sarajevo104https://sant.basantinfo719@gmail.com
"SIGENX" d.o.o Sarajevo54https://sigenx.cominfo@sigenx.com
Agencija za promet i prodaju nekretnina "SK IMMOBILIEN TRADE" vl. Senida Kulo31kulo.senida@gmail.com
"SKVER" d.o.o Tuzla48tknekretnine.bainfo@tknekretnine.ba
"Smart nekretnine" vl. Selma Elezović, Mostar6https://www.smart-nekretnine.bainfo@smart-nekretnine.ba
„NoOne posredovanje, promet i usluge“ d.o.o. Sarajevo - STANPROMET Nekretnine1https://www.stanpromet.baagencija@stanpromet.ba
"TIM nekretnine" d.o.o, Sarajevo37https://timnekretnine.bainfo@timnekretnine.ba
"TOP NEKRETNINE" d.o.o Sarajevo23https://topnekretnine.bainfo@topnekretnine.ba
Total Pro Nekretnine20https://totalpronekretnine.ba/kontakt@totalpronekretnine.ba
“CASA MIA NEKRETNINE” Sarajevo 56https://casamianekretnine.ba//info@casamianekretnine.ba