Udruženje - Udruga za obnovljive izvore energije

U okviru Sektora energetike kao strukovna asocijacija aktivno djeluje Udruženje/Udruga za obnovljive izvore energije (UOIE), čiji je osnovni cilj promoviranje obnovljivih izvora energije i kreiranje uvjeta za brže i jače rješavanje problema u oblasti obnovljive energije, uz razvoj pratećih privrednih grana, kreiranje pretpostavki za razvoj i primjenu novih tehnologija, te time i otvaranje novih radnih mjesta.

Djelatnosti UOIE temelje se na:

  • strategiji energetskog sektora i politici održivog razvoja u funkciji zaštite okoliša, sigurnosti, integralnosti, efikasnosti i ekonomičnosti;
  • provođenju reforme energetskog sektora i razvoju sektora obnovljive energije kroz sudjelovanje u pripremi i donošenju zakonske i podzakonske regulative;
  • nužnosti i potrebi promjene strukture energetskih izvora oslanjajući se na obnovljive izvore i njihov veći udio u direktnoj potrošnji;
  • praćenju procesa evropskih integracija, informiranje i podršku aktivnostima u skladu sa Ugovorom o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope;
  • uticaju na mjere ekonomske politike, kao i obrazovanju i primjeni novih tehnologija.

Članovi UOIE mogu biti kompanije iz oblasti obnovljivih izvora energije, instituti, zavodi, centri, organizacije, akademske institucije i predstavnici javne uprave.

 

Sekretar/tajnik udruženja:

Lejla Sadiković, dipl.ing.maš.

Tel: 033 566 311

email: l.sadiković@kfbih.com 

Predsjednik :

Miroslav Nikolić, dipl.ing.el.

Tel: 063 346 865036 335 700

e-mail : miroslav.nikolic@ephzhb.ba

 

Članovi odbora UOIE su:

Firma / institucija

Adresa

Predstavnik

Telefon

Email

Elektroprivreda HZHB dd Mostar

Dr.M.Budaka 106A, 88000 Mostar

Miroslav

Nikolić, predsjednik

063 346 865

036 335 700

miroslav.nikolic@ephzhb.ba

Hifa Oil d.o.o. Vogošća

Hotonj bb, 

71320 Vogošća

Željko Doleček

062 300110

zeljko@hifaoil.ba

Elektroprivreda BiH dd Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo

Edis Letić

033 751 045

e.letic@elektroprivreda.ba

Univerzitet u Tuzli

M.Fizovića-Fiska 6,

75000 Tuzla

Mirza Kušljugić

035 300 506

mirza.kusljugic@untz.ba

Energy 3 doo Mostar

H.Repca bb, 

88000 Mostar

Miralem

Čampara

061 203 248 036 558 940

energy3@energy3.ba

Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Sjeverni logor bb, 

88000 Mostar

Elvir

Zlomušica

061 190 986

elvir.zlomušica@unmo.ba

Institut za hidrotehniku GF Sarajevo

S.Tomića br.1, 

71000 Sarajevo

Tarik

Kupusović

033 207 949

heis@heis.com.ba

Banstroj d.o.o.Banovići

Omazići bb, 

75290 Banovići

Ramo Gutić

061178 387

ramo@banstroj.ba

Asocijacija APEOR

(kolektivni član)

Sarajevo

  

apeor@gmail.com

nLogic Advisory Sarajevo

Đoke Mazalića 2

71000 Sarajevo

Mr.Nihad

033 878 791

nihad.harbas@nlogic.ba
info@nlogic.ba