Udruženje za elektromobilnost

Sjedište: Branislava Đurđeva br. 10, Sarajevo

Predsjednik udruženja: Doc.dr. Adnan Bosović, dipl.ing.el. (EP BIH)

Potpredsjednici udruženja: Almir Cero (BIHAMK) ,Dejan Šćepanović (HAGER d.o.o.)

Sekretar Udruženja: Anela Karahasan

Telefon: 033 566-333
Email: a.karahasan@kfbih.com

 

Udruženja za elektromobilnost BiH osnovano je u maju 2019. godine, u okviru sektora za energetiku Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH.

Udružnje okuplja javne i privatne subjekte iz oblasti automobilske industrije, elektroenergetike, elektroindustrije, saobraćaja, zaštite okoliša, distribucije nafte i naftnih derivata, kao i subjekate iz drugih djelatnosti koje za cilj imaju smanjenje zagađenja i emisije stakleničkih plinova iz transporta, razvoj i promociju elektromobilnosti i prateće infrastrukture, unapređenje poslovnog i društvenog ambijenta, razvoj novih poslovnih modela, te transponiranje Direktiva EU na putu ka dekarbonizaciji.

Rad i aktivnosti Udruženja možete pratiti putem Facebook stranice: https://www.facebook.com/udruzenjezaelektromobilnost