Search

Udruženje za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala

Sjedište: Privredna komora F BiH, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo

Predsjednik Udruženja: Hamed Ramić, vlasnik i direktor građevinske kompanije „Euro Asfalt” Sarajevo

Sekretar Udruženja: Enisa Kadić, dipl.ecc.

Telefon: 033/566-325

Fax: 033/217-783

Email: e.kadic@kfbih.com

• JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE MIŠLJENJA O RADNOJ VERZIJI STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ZA PERIOD OD 2016-2025 GODINE
 
• Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2020/2021. godini