Udruženje za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju

Sjedište: Branislava Đurđeva 10, Sarajevo

Sekretar Udruženja: Jasmina Zejnilagić, dipl.oec

Telefon: +387 33 566 313

Fax: +387 33 217 783

Email: j.zejnilagic@kfbih.com

E-novosti industrije tekstila, kože i obuće Br.6

E-novosti industrije tekstila, kože i obuće Br.5

E-novosti industrije tekstila, kože i obuće Br.4

E-novosti industrije tekstila, kože i obuće Br.3

E-novosti industrije tekstila, kože i obuće Br.2

E-novosti industrije tekstila, kože i obuće Br.1