Udruženje za transport

  • Sekretar Udruženja za transport: Faruk Drugović, 033 566 303, f.drugovic@kfbih.com, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo
  • Predsjednik Uduruženja za transport: Safudin Čengić
  • Članovi Odbora Udruženja i Odbora Grupacija u tabelama ispod.
 

Odbor Udruženja za transport 

 
    

R.B.

Prezime i ime

Kompanija

Pozicija

1

ČENGIĆ SAFUDIN

Centrotrans d.d. Sarajevo

Predsjednik

2

PEHAR DANIJEL

Autoprevoz – Teretni promet d.o.o. Mostar

Potpredsjednik

3

HAMZIĆ SAMIR

Babić-Bisstours d.o.o. Zenica

Član

4

HOROZOVIĆ EMIR

Almy d.o.o. Zenica

Član

5

RAŽANICA HARIS

ATTP Centroprevoz d.o.o. Goražde

Član

6

ZELENIČIĆ IVAN

Autobusni kolodvor d.o.o. Mostar

Član

7

SIOČIĆ NEDŽAD

Transturist d.d. Tuzla

Član 

Odbor Grupacije prijevoznika u cestovnom prijevozu putnika

    

R.B.

Prezime i ime

Kompanija

Pozicija

1

SIOČIĆ NEDŽAD

Transturist d.d. Tuzla

Predsjednik

2

PAVLINOVIĆ MARIO

TA Li-bus d.o.o. Livno

Potpredsjednik

3

ZOLOTA REMHAD

DPU Travnik Trans d.o.o. Travnik

Član

4

SMAILHODŽIĆ VEDAD

Centrotrans-PGS d.o.o. Sarajevo

Član

5

ŠABANAGIĆ AHMEDIN

Autoprevoz-bus d.o.o. Mostar

Član

6

TROGRLIĆ VALENTINA 

Jelinak d.o.o. Žepče

Član

7

AJANOVIĆ MUSTAFA

Konjictrans d.o.o. Konjic

Član 

Odbor Grupacije prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta

    

R.B.

Prezime i ime

Kompanija

Pozicija

1

PEHAR DANIJEL

Autoprevoz – Teretni promet d.o.o. Mostar

Predsjednik

2

BERBIĆ MUAMER

Tuzlatransport d.o.o. Tuzla

Potpredsjednik

3

LAKOVIĆ HARIS

F.S. Eurotrans d.o.o. Sarajevo

Član

4

ŠILJAK MUHIDIN

Trans-point d.o.o. Goražde

Član

5

FRLJAK ADMIR

Ado-trans d.o.o. Visoko

Član

6

MUSIĆ ADRIJANA 

X Trade d.o.o. Kiseljak

Član

7

ĐULOVIĆ FUAD

Junuzović-kopex d.o.o. Lukavac

Član 

Odbor Grupacije autobusnih stanica

 
    

R.B.

Prezime i ime

Kompanija

Pozicija

1

ZELENIČIĆ IVAN

Autobusni kolodvor d.o.o. Mostar

Predsjednik

2

OSMANOVIĆ JASMIN

Centrotrans d.d. Sarajevo – Autobusna stanica

Potpredsjednik

3

AVDIĆ SUADA

Avis d.o.o. Gračanica

Član

4

ČIVIĆ ELDIN

Prevoz Putnika d.o.o. Zavidovići

Član

5

EMINA KAMARIĆ HOZIĆ

Sjaj d.o.o. Maglaj

Član

6

KOVAČEVIĆ IVAN 

Ćićko commerce d.o.o. Tomislavgrad

Član

7

SARAF ANĐELKO

Vrbas-bus d.o.o. Jajce

Član 

web stranice organa Udruženja za transport

   

R.B.

Kompanija

web adresa

1

Centrotrans d.d. Sarajevo

https://www.centrotrans.com/#/

2

Autoprevoz – Teretni promet d.o.o. Mostar

https://autoprevoz-tp.ba/

3

Babić-Bisstours d.o.o. Zenica

https://www.biss-tours.ba/

4

Almy d.o.o. Zenica

https://www.almy.ba/

5

ATTP Centroprevoz d.o.o. Goražde

 

6

Autobusni kolodvor d.o.o. Mostar

 

7

Transturist d.d. Tuzla

https://www.transturist.ba/

8

TA Li-bus d.o.o. Livno

https://livnobus.com/hr

9

DPU Travnik Trans d.o.o. Travnik

https://travniktrans.ba/

10

Centrotrans-PGS d.o.o. Sarajevo

https://www.centrotrans.com/#/

11

Autoprevoz-bus d.o.o. Mostar

https://www.autoprevoz-bus.ba/

12

Jelinak d.o.o. Žepče

http://www.jelinak.com/

13

Konjictrans d.o.o. Konjic

https://konjictrans.ba/

14

Tuzlatransport d.o.o. Tuzla

https://www.tuzlatransport.ba/index.php/bs/

15

F.S. Eurotrans d.o.o. Sarajevo

https://eurotrans.ba/

16

Trans-point d.o.o. Goražde

 

17

Ado-trans d.o.o. Visoko

 

18

X Trade d.o.o. Kiseljak

 

19

Junuzović-kopex d.o.o. Lukavac

https://junuzovic-kopex.ba/

20

Avis d.o.o. Gračanica

 

21

Prevoz Putnika d.o.o. Zavidovići

https://prevozputnika.ba/

22

Sjaj d.o.o. Maglaj

 

23

Ćićko commerce d.o.o. Tomislavgrad

https://www.cicko-tg.com/commerce.html

24

Vrbas-bus d.o.o. Jajce

 

25

Miškić bus d.o.o. Široki Brijeg

http://www.miskicbus.com/