Search

Udruženje za transport

  • Sekretar Udruženja za transport: Faruk Drugović, 033 566 303, f.drugovic@kfbih.com, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo
  • Predsjednik Uduruženja za transport: Safudin Čengić
  • Članovi Odbora Udruženja i Odbora Grupacija u tabelama ispod.
Odbor Udruženja za transport 
R.B. Prezime i ime Kompanija Pozicija
1 ČENGIĆ SAFUDIN Centrotrans d.d. Sarajevo Predsjednik
2 PEHAR DANIJEL Autoprevoz – Teretni promet d.o.o. Mostar Potpredsjednik
3 HAMZIĆ SAMIR Babić-Bisstours d.o.o. Zenica Član
4 HOROZOVIĆ EMIR Almy d.o.o. Zenica Član
5 RAŽANICA HARIS ATTP Centroprevoz d.o.o. Goražde Član
6 ZELENIČIĆ IVAN Autobusni kolodvor d.o.o. Mostar Član
7 SIOČIĆ NEDŽAD Transturist d.d. Tuzla Član
Odbor Grupacije prijevoznika u cestovnom prijevozu putnika
R.B. Prezime i ime Kompanija Pozicija
1 SIOČIĆ NEDŽAD Transturist d.d. Tuzla Predsjednik
2 PAVLINOVIĆ MARIO TA Li-bus d.o.o. Livno Potpredsjednik
3 ZOLOTA REMHAD DPU Travnik Trans d.o.o. Travnik Član
4 SMAILHODŽIĆ VEDAD Centrotrans-PGS d.o.o. Sarajevo Član
5 ŠABANAGIĆ AHMEDIN Autoprevoz-bus d.o.o. Mostar Član
6 TROGRLIĆ VALENTINA  Jelinak d.o.o. Žepče Član
7 AJANOVIĆ MUSTAFA Konjictrans d.o.o. Konjic Član
Odbor Grupacije prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta
R.B. Prezime i ime Kompanija Pozicija
1 PEHAR DANIJEL Autoprevoz – Teretni promet d.o.o. Mostar Predsjednik
2 BERBIĆ MUAMER Tuzlatransport d.o.o. Tuzla Potpredsjednik
3 LAKOVIĆ HARIS F.S. Eurotrans d.o.o. Sarajevo Član
4 ŠILJAK MUHIDIN Trans-point d.o.o. Goražde Član
5 FRLJAK ADMIR Ado-trans d.o.o. Visoko Član
6 MUSIĆ ADRIJANA  X Trade d.o.o. Kiseljak Član
7 ĐULOVIĆ FUAD Junuzović-kopex d.o.o. Lukavac Član
Odbor Grupacije autobusnih stanica
R.B. Prezime i ime Kompanija Pozicija
1 ZELENIČIĆ IVAN Autobusni kolodvor d.o.o. Mostar Predsjednik
2 OSMANOVIĆ JASMIN Centrotrans d.d. Sarajevo – Autobusna stanica Potpredsjednik
3 AVDIĆ SUADA Avis d.o.o. Gračanica Član
4 ČIVIĆ ELDIN Prevoz Putnika d.o.o. Zavidovići Član
5 EMINA KAMARIĆ HOZIĆ Sjaj d.o.o. Maglaj Član
6 KOVAČEVIĆ IVAN  Ćićko commerce d.o.o. Tomislavgrad Član
7 SARAF ANĐELKO Vrbas-bus d.o.o. Jajce Član
web stranice organa Udruženja za transport
R.B. Kompanija web adresa
1 Centrotrans d.d. Sarajevo https://www.centrotrans.com/#/
2 Autoprevoz – Teretni promet d.o.o. Mostar https://autoprevoz-tp.ba/
3 Babić-Bisstours d.o.o. Zenica https://www.biss-tours.ba/
4 Almy d.o.o. Zenica https://www.almy.ba/
5 ATTP Centroprevoz d.o.o. Goražde  
6 Autobusni kolodvor d.o.o. Mostar  
7 Transturist d.d. Tuzla https://www.transturist.ba/
8 TA Li-bus d.o.o. Livno https://livnobus.com/hr
9 DPU Travnik Trans d.o.o. Travnik https://travniktrans.ba/
10 Centrotrans-PGS d.o.o. Sarajevo https://www.centrotrans.com/#/
11 Autoprevoz-bus d.o.o. Mostar https://www.autoprevoz-bus.ba/
12 Jelinak d.o.o. Žepče http://www.jelinak.com/
13 Konjictrans d.o.o. Konjic https://konjictrans.ba/
14 Tuzlatransport d.o.o. Tuzla https://www.tuzlatransport.ba/index.php/bs/
15 F.S. Eurotrans d.o.o. Sarajevo https://eurotrans.ba/
16 Trans-point d.o.o. Goražde  
17 Ado-trans d.o.o. Visoko  
18 X Trade d.o.o. Kiseljak  
19 Junuzović-kopex d.o.o. Lukavac https://junuzovic-kopex.ba/
20 Avis d.o.o. Gračanica  
21 Prevoz Putnika d.o.o. Zavidovići https://prevozputnika.ba/
22 Sjaj d.o.o. Maglaj  
23 Ćićko commerce d.o.o. Tomislavgrad https://www.cicko-tg.com/commerce.html
24 Vrbas-bus d.o.o. Jajce  
25 Miškić bus d.o.o. Široki Brijeg http://www.miskicbus.com/