Udruženje za turizam

Sjedište udruženja:  Kneza Domagoja 12 , 88 000 Mostar


Predsjednik udruženja: Stjepan Primorac; Turistički klaster Hercegovina


Potpredsjednik udruženja: Huso Hadžić; Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”


Tajnik udruženja: Danijela Lovrić


Kontakt telefon: 036 446 065; 036 332 963


Fax: 036 332 966


E-mail: d.lovric@kfbih.com