Udruženje za turizam

Sjedište udruženja:  Kneza Domagoja 12 , 88 000 Mostar

Predsjednik udruženja: Stjepan Primorac; Turistički klaster Hercegovina

Potpredsjednik udruženja: Huso Hadžić; Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”

Tajnik udruženja: Danijela Lovrić

Kontakt telefon: 036 446 065; 036 332 963

Fax: 036 332 966

E-mail:
 d.lovric@kfbih.com