Organi Udruženja

Odbor Udruženja čine:

 

Milenko Bošković dipl. ing.maš.,
predsjednik

Udruga trgovaca naftom
Mostar

Izudin Ahmetlić dipl. ing.agr.
potpredsjednik

””””””””Hifa Oil””””””””d.o.o.Tešanj

Bećir Čengić
član

“El Tarik Oil”
Sarajevo

Predrag Kožul
član

“ABCPetrol” d.o.o.
Široki Brijeg

Ismet Begić
član

“Almy” d.o.o. Zenica

Hasan Ušćuplić
član

“Polo” d.o.o. Kalesija

Salih Mustajbegović
član

“Bucomerc” d.o.o. Kiseljak

Hasan Nezić
član

””””””””Eurotrans”””””””” d.o.o.Gradačac

Blaž Krezić
član

“Energy Commerce” d.o.o. Mostar

Mirko Šiško
član

“Zabrišće B&M”d.o.o. Livno

Mehmed Huremagić
član

“Euro jet” d.o.o. Cazin

Ekrem Kolaković
član

“Rez””””””””d.o.o. Cazin
Niko Sadrić
član
Antunović AGS d.o.o.Orašje

Slaven Lasić
član

Lamina d.o.o. Mostar

Odbor ima sljedeći djelokrug poslova:

 • donosi Poslovnik o radu, te usvaja njegove izmjene i dopune;
 • bira voditelje radnih grupa;
 • bira predsjednika Udruženja;
 • raspravlja i donosi prijedloge i zaključke o temama koje su od interesa za sve članove Udruženja,
 • imenuje i razrješava članove radnih grupa, timova i sl.;
 • inicira, razmatra i predlaže izmjene i dopune zakona i pratećih akata iz djelokruga rada Udruženja;
 • pokreće inicijativu i donosi odluke o zaključivanju ugovora od interesa za udruženje;
 • radi na organizovanju dopunskog obrazovanja poslovodnih i drugih struktura;
 • priprema prijedloge prema organima Komore iz svog djelokruga rada;
 • donosi uzanse i kodekse ponašanja;
 • donosi odluke o prijedlozima i inicijativama radnih grupa;
 • donosi odluke o obrazovanju stalnih ili povremenih tijela;
 • rješava druga pitanja iz djelokruga rada Udruženja.


Skupština Udruženja

 

Skupštinu Udruženja čine sve članice Udruženja.
Članice Udruženja u radu Skupštine učestvuju preko svojih ovlaštenih punomoćnika.

Članice Skupštine Udruženja su:

ABC PETROL d.o.o. Široki Brijeg
direktor: Žarko Alpeza
adresa: Mokro bb
mjesto: 88220, Široki Brijeg
telefon: 063/354 230, 063/354 230
fax: 039/708 544
e-mail: predrag.kozul@tel.net.ba
djelatnost: Trgovina na malo i veliko motornim gorivima

 

ALMY d.o.o. Zenica
direktor: Ismet Begić
adresa: Vrandučka bb – Pečuj
mjesto: 72000, Zenica
telefon: 032/456 350,
fax: 032/456 350
e-mail: almy@bosnia.ba
djelatnost: Trgovina na malo gorivima

 

AMOX-TREYD d.o.o. Kalesija
direktor: Almedin Muminović
adresa: Senada Hodžića Mehdina bb
mjesto: 75260, Kalesija
telefon: 035/610 220, 061/895 588
fax: 035/610 220
e-mail: amoxtreyd@bih.net.ba
djelatnost: Promet na veliko i malo

 

ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. Orašje
direktor: Zoran Klaić
adresa: Autoput bb
mjesto: 76270 Orašje
telefon: 031/713 160
fax: 031/713 800
djelatnost: trgovina na veliko čvrstim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

 

BRAĆA MUJIĆ Export-Import d.o.o. Sarajevo
direktor: Sajim Mujić
adresa: Džemala Bijedića 212
mjesto: 71210, Ilidža
telefon: 033/472 606,
fax: 033/472 606
e-mail: bm@bracamujic.com
djelatnost: Trgovina naftom i naftnim derivatima, prodaja mašina, ugostiteljstvo i hotelijerstvo

 

CAT d.o.o.Sanski Most
direktor: Alen Šabanović
adresa: Prijedorska br.140
mjesto: 79260 Sanski Most
telefon: 037/689-820, 037/687-444
fax: 037/ 689-819
e-mail: bpcat2018@gmail.com
djelatnost: Promet naftnih derivata
 

 

ČOVIĆ-BENZ d.o.o. Cazin
direktor: Asmir Čović
adresa: Šturlić bb
mjesto: 77223, Cazin
telefon: 061/231 271,
fax: 037/555 121
e-mail:
djelatnost: Trgovina na malo naftom i naftnim derivatima

 

DELTA PETROL d.o.o. Kakanj
direktor: Bakir Spahić
adresa: ul. Alije Izetbegovića P+4+M
mjesto: 72240, Kakanj
telefon: 032/775 322, 061/133 130
fax: 032/557 751
e-mail:
djelatnost: Laboratorija za baždarenje mjerila protoka nafte, servis za održavanje benzinskih pumpi.

 

DERIVAT d.o.o. Grude
direktor: Gordana Mikulić
adresa: Gojka Šuška 7
mjesto: 88340, Grude
telefon: 063/327 827,
fax: 039/661 274
e-mail:
djelatnost: Trgovina na malo gorivima

 

ĐUZELIĆ d.o.o. Cazin
direktor: Edin Đuzelić
adresa: Ostrožac 185
mjesto: 77228, Cazin
telefon: 037/531 111,
fax: 037/531 770
e-mail: djuzelic.doo@bih.net.ba
djelatnost: Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo

 

DŽANANOVIĆ PETROL d.o.o. Gračanica
direktor: Asim Džananović
adresa: Pribava bb
mjesto: 75320, Gračanica
telefon: 035/780 500,
fax: 035/780 501
e-mail: dz_petrol@bih.net.ba
djelatnost: Trgovina tečnim derivatima nafte, transport, i robom široke potrošnje

 

DŽINO d.o.o. Maglaj
direktor: Sejad Džinić
adresa: Moševac bb
mjesto: 74253, Maglaj
telefon: 032/613 114, 061/781 639
fax: 032/613 114
e-mail: dzindodoo@bih.net.ba
djelatnost: Promet naftom i naftnim derivatima, usluge transporta.

 

EKO-PANDA d.o.o. Visoko
direktor: Suad Numanagić
adresa: Čajengradska bb
mjesto: 71300, Visoko
telefon: 032/736 258
fax: 032/736 258
e-mail: melissa@bih.net.ba
djelatnost: Promet naftnih derivata i reciklaža.

 

EL TARIK OIL d.o.o. Sarajevo
direktor: Bakir Čengić, dip.ing.maš.
adresa: Ćamila Sijarića 27
mjesto: 71000, Novo Sarajevo
telefon: 033/667 404,
fax: 033/667 405
e-mail: eltariko@bih.net.ba
djelatnost: Promet naftnim derivatima

 

ELIDEN d.o.o. Banovići
direktor: Begajeta Saletović
adresa: ul. Armije BiH br. 5
mjesto: 75290, Banovići
telefon: 061/168 065,
fax: 035/875 739
e-mail:
djelatnost: Promet nafte i naftnih derivata.

 

ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar
direktor: mr.sc. Bojan Krezić
adresa: Dubrovačka bb.
mjesto: 88000, Mostar
telefon: 036/323 363,
fax: 036/323 364
e-mail: energy.commerce@tel.net.ba
djelatnost: Distribucija nafte i naftnih derivata, veletrgovina.

 

EURO JET d.o.o.
direktor: Mehmed Huremagić
adresa: Ćoralići bb
mjesto: 77220, Cazin
telefon: 037/539 290,
fax: 037/539 290
e-mail:
djelatnost: Benzinska pumpna stanica

 

EUROTRANS d.o.o. Gradačac
direktor: Hasan Nezić
adresa: Šehitluci 80
mjesto: 76250, Gradačac
telefon: 035/816 996,
fax: 035/820 011
e-mail: h.nezic@bih.net.ba
djelatnost: Proizvodnja mlinskih proizvoda 15.610

 

GANJGO PETROL d.o.o. Doboj Jug
direktor: Izudin Ganjgo
adresa: 203. brigade br.92 – Matuzići
mjesto: 74203, Doboj Jug
telefon: 061/152 804, fax: 032/692 074
e-mail: ganjgo@bih.net.ba
djelatnost: Prodaja i transport nafte i naftnih derivata

 

GRAKOP d.o.o. Kiseljak
direktor: Šukrija Melezović
adresa: Gromiljak bb
mjesto: 71250, Kiseljak
telefon: 061/137 345, 061/505 059
fax: 030/872 216
e-mail: grakop@grakop.ba
djelatnost: Niskogradnja – izgradnja, održavanje puteva.

 

GRAND BENZ d.o.o. Velika Kladuša
direktor: Mela Odobašić
adresa: Zuhdije Žalića bb
mjesto: 77230, Velika Kladuša
telefon: 037/773 322, 061/600 159
fax: 037/773 322
e-mail:
djelatnost: Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 

GRINENERGY d.o.o. Sarajevo
direktor: Samir Alispahić
adresa: Radićeva 3
mjesto: 71000, Sarajevo
telefon: 033/559 485,
fax: 033/559 486
e-mail: grin-sa@bih.net.ba
djelatnost: Promet naftnim derivatima

 

HIDANI d.o.o. Kalesija
direktor: Šemsa Selimović
adresa: Hidani bb – Kalesija
mjesto: 76265, Tojšići
telefon: 035/635 404 035/635 404
fax: 035/635 504
e-mail:
djelatnost: Benzinska pumpna stanica

 

HIFA d.o.o.
direktor: Muhamed Vrabac
adresa: Krndija bb
mjesto: 74260, Tešanj
telefon: 032/650 600
fax: 032/650 402
e-mail: hifa@bih.net.ba
djelatnost: Veleprodaja i maloprodaja naftnih derivata

 

HIFA OKTAN d.o.o. Tešanj
direktor: Husein Ahmetlić
adresa: Krndija bb
mjesto: 74260, Tešanj
telefon: 032/652 052, 666 274
fax: 032/652 052
e-mail: hifaoktan@bih.net.ba
djelatnost: Promet naftom i naftnim derivatima

 

HIFA-BENZ d.o.o. Tešanj
direktor: Fahrudin Ahmetlić
adresa: Krndija bb
mjesto: 74260, Tešanj
telefon: 032/653 777
fax: 032/653 777
e-mail: hifa_benz@bih.net.ba
djelatnost: Promet naftom i naftnim derivatima

 

HIFA-OIL d.o.o. Tešanj
direktor: Izudin Ahmetlić
adresa: Krndija bb
mjesto: 74260, Tešanj
telefon: 032/653 000, 650 099
fax: 032/650 667
e-mail: hifaoil@bih.net.ba
djelatnost: Uvoz i distribucija nafte i naftnih derivata.

 

HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo
direktor: Hajrudin Ahmetlić
adresa: Hotonj bb
mjesto: 71320, Vogošća
telefon: 033/482 305, 033/584-994
fax: 033/482 304
e-mail: hifapetrol@bih.net.ba
djelatnost: Promet naftom i naftnim derivatima

 

IBRAHIMOVIĆ d.o.o. Bos.Krupa
direktor: Amir Dekanović
adresa: Otočkih heroja bb – B. Otoka
mjesto: 77240, Bosanska Krupa
telefon: 037/477 091
fax: 037/477 091
e-mail: ibrahimovic@bih.net.ba
djelatnost: Promet na malo naftom i naftnim derivatima, usluge prijevoza goriva.

 

INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo
direktor: Halid Jazvin
adresa: Branilaca Sarajeva 3
mjesto: 71000, Sarajevo
telefon: 033/225 880, 225 881
fax: 033/225 882
e-mail: r.jazvin@bih.net.ba
djelatnost: Kontrola kvaliteta i kvantiteta roba u trgovinskom prometu.

 

JATINA OIL Co d.o.o. Srebrenik
direktor: Hamzalija Ibrić
adresa: Potpeć bb – Tinja
mjesto: 75350, Srebrenik
telefon: 035/651 495,061/726 897,
fax: 035/651 495
e-mail: jatina@bih.net.ba
djelatnost: Trgovina motornim gorivima i mazivima

 

JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac
direktor: Selimović Saša
adresa: Modrac-Studenac bb
mjesto 75300 Lukavac
telefon035/551-250 035/551-250
web stranica: http: //www.junuzovic-kopex.ba/
djelatnost: Promet nafte i naftnih derivate.

 

KOP I KO d.o.o. Živinice
direktor: Denisa Nurkić
adresa: Križaljka br.1
mjesto: 75270, Živinice
telefon: 035/740 611
fax: 035/740 610
e-mail: kopiko@bih.net.ba
djelatnost: Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 

KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. Srebrenik
direktor: Ismet Šiljić
adresa: Tuzlanski put bb
mjesto: 75350, Srebrenik
telefon: 035/645 231
fax: 035/645 421
e-mail: kopex@bih.net.ba
djelatnost: Transport tečnih goriva, inžinjering benzinskih stanica, izgradnja za vlastite potrebe i tržište

 

LAMINA d.o.o. Mostar
direktor: Slavenko Lasić
adresa: Biskupa Čule bb
mjesto: 88000, Mostar
telefon: 036/313 433
fax: 036/322 560
e-mail: laminadoo@gmail.com
djelatnost: Promet nafte i naftnih derivata.

 

MAHIR d.o.o. Visoko
direktor: Salih Očuz
adresa: Uvorići bb
mjesto: 71300, Visoko
telefon: 032/745 840, 035/548 500
fax: 032/745 840
e-mail: doomahir@hotmail.com
djelatnost: Proizvodnja i promet roba široke potrošnje, promet nafte i naftnih derivata.

 

MEVA-KOMERC d.o.o. Tešanj
direktor: Mirsad Mević
adresa: Kalošević bb Tešanj
mjesto: 74260 Tešanj
telefon: 032/ 661 459
e-mail:
djelatnost: Trgovina na veliko i malo, stovarište građevinskog materijala, prodaja nafte i naftnih derivata

 

MM KALESIĆ d.o.o. Živinice
direktor:
adresa: Ul. Oslobođenja br.25
mjesto: 75270, Živinice
telefon: 035/744 512,
fax: 035/744 511
e-mail:
djelatnost:

 

PARTNER-COMMERCE d.o.o. Bosanska Krupa
direktor: Dževad Bešić
adresa: Lusina bb- Bosanska Otoka
mjesto: 77240, Bosanska Krupa
telefon: 061/794 428
fax: 037/477 799
e-mail: partner@bih.net.ba
djelatnost: Trgovina na malo naftom i naftnim derivatima

 

PETROL LINE EXPORT-IMPORT d.o.o.
direktor: Muharem Kolašinac
adresa: Dobrinjska 1
mjesto: 71210, Ilidža
telefon: 033/761 120
fax: 033/761 121
e-mail: petrollinedoo@bih.net.ba
djelatnost: Trgovina naftom i naftnim derivatima

 

POLO d.o.o. Kalesija
direktor: Hasan Ušćuplić
adresa: Kurtići bb.
mjesto: 75260, Kalesija
telefon: 035/631 431 035/631 431, 631 064
fax: 035/631 046
e-mail: info@polo.ba
djelatnost: Promet nafte i naftnih derivata – maloprodaja i veleprodaja

 

REZ d.o.o. Cazin
direktor: Ekrem Kolaković
adresa: Stijena 134
mjesto: 77224, Cazin
telefon: 037/539 190,061/155 201
fax: 037/539 190
e-mail: rez@bih.net.ba
djelatnost: Promet naftom i naftnim derivatima

 

ROX d.o.o. Orašje
direktor: Anđelko Brkić
adresa: XIV broj 76
mjesto: 76270 Orašje
telefon: 0061/766-681
fax: 031 717-033
web: www.rox.ba
djelatnost: Promet naftnim derivatima, veleprodaja autoopreme-autokozmetike

 

SESTRE d.o.o. Velika Kladuša
direktor: Azira Galijašević
adresa: V. Korpusa bb
mjesto: 77230, Velika Kladuša
telefon: 061/764 620
fax: 037/773 751
e-mail:
djelatnost: Maloprodaja naftnih derivata

 

SHELL-ELEKTRON d.o.o. Gračanica
direktor: Muhidin Alić
adresa: Miričina bb
mjesto: 75329, Gračanica
telefon: 061/131 710
fax: 035/553 034
e-mail: shellelektron@bih.net.ba
djelatnost: Trgovina, posredovanje, izgradnja, uvoz-izvoz.

 

SILVER-OST d.o.o. Donji Vakuf
direktor: Nihad Šišić
adresa: 14. Septembar bb
mjesto: 70220, Donji Vakuf
telefon: 030/204 218,
fax: 030/204 218
e-mail: silverost@bih.net.ba
djelatnost: Trgovina naftom i naftnim derivatima

 

STM-COMPANY d.o.o.
direktor: Adisa Škaljić
adresa: Gostelja 61
mjesto: 75270, Živinice
telefon: 035/773 104, 062/250 343
fax: 035/773 104
e-mail:
djelatnost: Trgovina na malo nafte i naftnim derivatima (benzinska pumpa)

 

STUDEN & CO AREX d.o.o. Gradačac
direktor: Hanić Ekrem
adresa: Kerep bb
mjesto: 76250, Gradačac
telefon: 035/861 111,
fax: 035/861 333
e-mail: mevludin.omerovic@sco-….
djelatnost: Trgovina na veliko, promet nafte i naftnih derivata, transport, usluge.

 

SUDO-LUKA d.o.o. Velika Kladuša
direktor: Hamed Šakanović
adresa: V. Korpusa 91
mjesto: 77230, Velika Kladuša
telefon: 061/159 731
fax: 037/773 089
e-mail: sudoluka@hotmail.com
djelatnost: Trgovina na malo prehrambenim, građevinskim mateijalima, naftom i naftnim derivatima, ugostiteljstvo

 

TERMOGLAS d.o.o. Velika Kladuša
direktor: Sakib Hrnčić
adresa: Unske operativne grupe 2
mjesto: 77230, Velika Kladuša
telefon: 037/775 135, 773 329
fax: 037/773 455
e-mail: info@termoglas.ba
djelatnost:

 

TRGOVIR d.o.o. Gračanica
direktor: Vahid Brkić
adresa: Stjepan Polje bb
mjesto: 75324, Gračanica
telefon: 035/792 490
fax: 035/792 901
e-mail: trgovir@bih.net.ba
djelatnost: Proizvodnja žičanih proizvoda (arm. Mreže..) trgovina naftom, skladišta

 

TRI BRATA d.o.o. Velika Kladuša
direktor: Alija Kantarević
adresa: Podzvizd bb
mjesto: 77230, Velika Kladuša
telefon: 061/465 836
fax: 037/718 037
e-mail:
djelatnost: Benzinska pumpa

 

ZABRIŠĆE B&M d.o.o. Livno
direktor: Mirko Šuško
adresa: Zabrišće bb
mjesto: 80101, Livno
telefon: 034/243 666,
063/331 150 063/331 150
fax: 034/243 712
e-mail: zabrisce-bm@tel.net.ba
djelatnost: Trgovina na veliko i malo naftom i naftnim deivatima

 

MANDI-CO d.o.o.
direktor: Robert Čule
adresa: dr.Mile Budaka 98A
mjesto: 88000 Mostar
telefon: 036/486 039
fax: 036/486 039
e-mail: robertcule@yahoo.com
djelatnost: Trgovina na malo naftom i naftnim derivatima

 

MEŠIĆ-COM d.o.o. Gradačac
direktor: Amir Mulaomerović
adresa: Kerepski put bb
mjesto: 76250 Gradačac
telefon: 035/861 400
fax: 035/861 400/402
e-mail : mesic-com@dslon.ba
djelatnost: trgovina na malo naftnim erivatima, građ.materijalom, namještajem

 

ORMAN d.o.o.
direktor: Orman Nijaz
adresa: Osmi april bb Kiseljak
mjesto: 71250 Kiseljak
telefon: 030/591 111
fax: 030/543 511
e-mailinfo@orman.ba
djelatnost: trgovina naftom i niskogradnja

 

SELEX d.o.o. Sarajevo
direktor: Senahid Lemeš
adresa: Milana Preloga br.1.
mjesto: 71000 Sarajevo
telefon: 033/614 490,
fax: 033/614 491
e-mail: selex@bih.net.ba
djelatnost : maoprodaja nafte i naftnih derivata

 

IBEM-KOMERC d.o.o. Kalesija
direktor: Emir Fazlić
adresa: Miljanovci bb
mjesto: 75260 Kalesija
telefon: 035/610 605
fax: 035/610 605
e-mail: –
djelatnost: unutrašnja i spoljna trgovina

 

S.E –SARAJKA d.o.o. Živinice
direktor: Eldar Sarajlić
adresa: Pašage Gogića bb Živinice
mjesto: 75270 Živinice
telefon: 035/772 155
fax: 035/ 772 150
e-mail: sesarajka@yahoo.com
djelatnost: niskogradnja, transport prodaja natnih derivata

 

AUTO MOTOR d.o.o. Tuzla
direktor: Ibrišimović Vahid
adresa: Franjevačka br 38
mjesto: 75000 Tuzla
telefon: 035/256 415
fax: 035/270 282
e-mail: auto.motor@bih.net.ba
djelatnost: prodaja auto dijelova, maloprodaja naftnih derivata, tehnički pregled

 

SLIŠKO d.o.o. Žepče
direktor: Krunoslav Nakić
adresa: Lug bb Žepče
mjesto: 72230 Žepče
telefon: 032/898 515
fax: 032/898 519
e-mail: info@slisko.info
djelatnost: cestovni prevoz n/d, maloprodaja i veleprodaja naftnih derivata

 

BRKIĆ PEROL D.O.O. ZENICA
direktor: Brkić Nezir
adresa: Blatuša bb Zenica
mjesto: 72000 Zenica
telefon: 032/408 700
fax: 032/441 701
e-mail: brkicpetrol@bih.net.ba
djelatnost: maloprodaja nafte i naftnih derivata

 

OIL AC d.o.o. Mostar
direktor:
adresa: Hrvatski branitelja bb
mjesto: 88000 Mostar
telefon: 036/320-471
fax: 036/320-411
e-mail: bc.oilac@tel.net.ba
djelatnost: maloprodaja nafte i naftnih derivata

 

BUCOMERC TWI d.o.o. Kiseljak
direktor: Salih Mustajbegović
adresa: Brestovsko bb
mjesto: 71250 Kiseljak
telefon: 030/876-248
fax: 030/876-248
e-mail: bucomerc@yahoo.com
djelatnost: maloprodaja nafte i naftnih derivata