UPND - Udruženje prometnika naftnih derivata Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa Udruženja :
Ul. Branislava Đurđeva br. 10 /IV, 71000 Sarajevo
(zgrada Privredne/Gospodarske komore F BiH)

Predsjednik Udruženja :
Milenko Bošković dipl. ing.str.

• o nama
• zadaci i djelatnost
• organi
• pristupnica udruženju
• propisi