Zadaci i djelatnost

Zadaci Udruženja su:

 

  • zastupanje interesa distributera naftnih derivata pred državnim i entitetskim tijelima u oblikovanju ove privredne djelatnosti,
  • davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja zakonodavnih akata na području nafte i naftnih derivata,
  • učestvovanje u donošenju odluka kojima je cilj obezbjeđenje kvalitetnog snabdijevanja kupaca nafte i derivata nafte, na načelima tržišne konkurencije, nediskriminacije, zaštite životne sredine, transparentnosti i čuvanja poslovne tajne učesnika na tržištu nafte i derivata nafte.

Djelatnost Udruženja je:

 

Udruženje čine pravna lica koja su registrirana na području Federacije Bosne i Hercegovine, a koja u svojoj registriranoj djelatnosti,pored ostalih djelatnosti, u oblasti nafte i derivata nafte, obavljaju sljedeće:

a) transport nafte i derivata nafte
b) trgovina na veliko derivatima nafte,
c) trgovina na malo derivatima nafte
d) skladištenje nafte i derivata nafte,

Ciljevi i vizija:

 

• Lojalna konkurencija
• Uredna snabdjevenost tržišta u BiH
• Jedinstveno tržište Bosne i Hercegovine
• Istovjetan zakonodavni okvir za sve prometnike naftnih derivata u BiH
• Kvaliteta naftnih derivata po EU standardima
• Principi tržišne ekonomije