Search

Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA MANDATNI PERIOD 2022 – 2026. GODINE

Predsjednik Upravnog odbora: prof.dr. Darijo Jerković, ECONOMIC d.o.o.  Vitez


Potpredsjednik Upravnog odbora: Amel Kovačević, BH TELECOM d.d. Sarajevo

R.br.

Naziv privrednog društva

Imenovani član

Mjesto sjedišta

1.

BIHAĆKA PIVOVARA d.d.

Edin Ibrahimpašić

Bihać

2.

GUMA M d.o.o. 

Ivana Vujević

Mostar

3.

EMERUS d.o.o.

Toma Soldo

Široki Brijeg

4.

Li-Bus 

Mario Pavlinović

Livno

5.

POINT d.o.o.

Miroslav Maroš

Orašje

6.

ECONOMIC d.o.o.

dr. Darijo Jerković

Vitez

7.

HIFA OIL d.o.o.

Izudin Ahmetlić

Tešanj

8.

BH TELECOM d.d.

Amel Kovačević

Sarajevo

9.

CENTROTRANS d.d.

Safudin Čengić

Sarajevo

10.

FAP-PROM d.o.o.

Alma Husić

Živinice

11.

UNIS-GINEX d.d.

Admin Peštek

Goražde