In-house edukativni program za menadžere “Novi poslovni modeli za digitalno doba – program za razvoj lidera”

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Privredna/Gospodarska komora FBiH predstavljaju
in-house edukativni program za menadžere i menadžerice

Novi poslovni modeli za digitalno doba – program za razvoj lidera

Vođenje biznisa u digitalnom dobu je kompleksnije nego ikada i zahtijeva lidere i organizacije spremne na kontinuirani razvoj. Program za razvoj lidera dizajniran je kao prozor u digitalnu budućnost, koji ima za cilj osloboditi potencijal i izvrsnost u organizaciji. Vodeći predavači Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu će vas tokom 44 nastavna časa potaknuti na radikalnu promjenu u razmišljanju o biznisu, preispitivanje organizacijskih vrijednosti i  transformaciju ka strateškoj superiornosti.

Obzirom da je riječ o in-house edukaciji, program ove obuke je moguće prilagoditi potrebama vašeg preduzeća te se termini i mjesto održavanja obuke usaglašavaju s vama.  Zbog interaktivnog i intenzivnog karaktera samih obuka, optimalna veličina grupe za ovu vrstu treninga je do 15 polaznika.

Detaljne informacije  vezano za obuku : Program obuke Novi poslovni modeli za digitalno doba

Ukoliko smatrate da će ovaj inovativni program obuke doprinijeti budućem razvoju vaše kompanije i unaprijediti kompetencije vašeg menadžmenta, molimo da nas kontaktirate kako bismo osmisli program prilagođen vašim potrebama.