Search

PROJEKAT ZA DOBIJANJE ŽIGOVA „BH KVALITETA“ I „IZVORNO DOMAĆE“ – JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESIRANOSTI

Privredna/Gospodarska komora FBIH je donijela Pravilnik o znakovima vizualnog označavanja bosanskohercegovačkih proizvoda i usluga – “BH kvaliteta” / “BH Quality”/ i “Izvorno domaće” / “BH Creation” /.

Znakovi “BH kvaliteta”  i “Izvorno domaće” namijenjeni su poticanju razvoja domaće proizvodnje, podizanju razine kvalitete bosanskohercegovačkih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije, te promociji BiH kao države i stvaranju prepoznatljivog identiteta na svjetskom tržištu. Na zahtjev Privredne/Gospodarske komore F BiH, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine je izdao Ispravu o žigu BH kvaliteta i Izvorno domaće Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH te zaštitio vizualni identitet kampanje.

Pozivaju se svi zainteresirani da podnesu zahtjev Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH za dodjelu znakova vizualnog označavanja bosanskohercegovačkih proizvoda i usluga do 28.03.2024.g.

Zbog velike zainteresiranosti rok za prijave produžuje se do 30.4.2024.

Zahtjev možete podnijeti putem OBRASCA  .

Tehničke komisije za pojedine skupine proizvoda/usluga će po dobivenim zahtjevima izvršiti preglede tvrtki koje budu zadovoljavale kriterije te predložiti Vijeću vizualnog označavanja BH proizvoda/usluga dodjelu znakova.