26 svibnja, 2023

Pozivamo Vas na događaj projekta EU4BusinessRecovery, pod nazivom „Gradovi i sela budućnosti“

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na događaj projekta EU4BusinessRecovery, pod nazivom „Gradovi i sela budućnosti“ koji će se u 2023. godini održati 29.maja u Trebinju (Plato ispred Kulturnog centra Trebinje) 31.maja u Bijeljini (Plato ispred Gradske uprave Bijeljina) 01.juna u Sarajevu („Dječija kuća“ Novo Sarajevo) 5. juna u Zenici (Muzej Grada Zenica)

Pročitaj više »

Poziv za dostavu prijava – usavršavanje članova NO i uprava u Tuzli

U skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala “Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22), te Programom usavršavanja (“Službene novine F BiH”, br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH najavljuje novi ciklus usavršavanja članova

Pročitaj više »